JUNIPEX

Koreň - Radix

 Alkanna tinctoria Alkana farbiarska
 Allium sativum Cesnak kuchynský
 Arundo sativa Arundo sativa
 Bryonia alba et dioica Posed biely
 Cichorium intybus Čakanka obyčajná
 Cyclamen neapolitanum Cyklámen neapolský
 Cynodon dactylon Prstnatec obyčajný
 Dryopteris sativa Papraď
 Gentiana lutea Horec žltý
 Iris germanica tot Kosatec nemecký
 Iris germanica mund Kosatec nemecký- očistený
 Helleborus odorus Čemerica vonná
 Lapa major Bodliak
 Ononis spinosa Ihlica tŕnitá
 Orchis species Vstavač
 Primula officinalis Prvosienka jarná
 Ruscus aculeatus Listnatec tŕnitý
 Sambucus ebulus Baza chabzdová
 Saponaria officinalis Mydlica lekárska
 Taraxacum officinale Púpava lekárska
 Urtica dioica Pŕhľava dvojdomá
 Veratrum album Kýchavica biela

JUNIPEX s.r.o.
Jilemnického 2
911 01 Trenčín

IČO: 31441882
IČDPH: SK2021256941