Jednoduché účtovníctvo - Trenčín

Vedenie jednoduchého účtovníctva Trenčín a okolie

Vedenie jednoduchého účtovníctva Trenčín a okolie

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie a zaúčtovanie dokladov vrátane posúdenia ich formálnej a vecnej správnosti
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • evidencia DPH
 • vypracovanie daňových priznaní DPH
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, štatistický úrad atď.
 • súčinnosť pri daňových kontrólach

 

 

Cenník - jednoduché účtovníctvo

Uvedené ceny sú orientačné. Paušálna cena sa používa pri malom počte dokladov. Nad 50 položiek sa cena vypočítava podľa počtu položiek v mesiaci. Položka je: faktúra, pokladničný doklad, položka bankového výpisu a interný doklad. Cena je premetom dohody, nakoľko každý zákazník má špecifický predmet činnosti a rozdielne požiadavky na rozsah našich služieb. Je preto vhodné osobné stretnutie, na ktorom sa upresní rozsah prípadnej spolupráce a vytvorí sa cenová ponuka. Ceny sú bez DPH.

 

 Počet položiek 

 Cena za položku

 Platca DPH 

 Cena za položku

 Neplatca DPH 

 Paušál

 Plátca DPH

 Paušál

 Neplátca DPH

 1 - 25 30 EUR

25 EUR

 26 - 50 35 EUR  30 EUR
 51 - 100 0,65 EUR 0,55 EUR
 101 - 200 0,60 EUR  0,50 EUR 

 201 - 300

0,55 EUR  0,45 EUR 

 301 - 400

0,50 EUR  0,40 EUR 

 401 a viac

dohodou  dohodou 

 

 Ceny za ostatné služby podľa požiadavky zákazníka: 

 Zavedenie novej firmy do účtovného programu + aktivácia prístupov do SP, ZP, DU 40 EUR 
 Priznanie k DPH 10 EUR 
 Kontrólny výkaz k DPH 10 EUR 
 Súhrnný výkaz k DPH  5 EUR  
 Daňové priznanie k motorovému vozidlu 15 EUR  
 Daň z nehnuteľnosti 7 EUR  
 Cestovný príkaz tuzemský (cena za 1 cestu podľa náročnosti vyúčtovania)

1-2 EUR  

 Cestovný príkaz zahraničný (cena za 1 cestu podľa náročnosti vyúčtovania) 8-15 EUR  
 Výkaz pre štatistický úrad 10 EUR  
 Vystavovanie príkazov na úhradu - cena za jeden príkaz 0,10 EUR  
 Evidencia kratkodobého majetku - cena za kartu 5 EUR  
 Evidencia dlhodobého majetku - cena za kartu 10 EUR  
 Koncoročná závierka, vrátane dane z príjmu a všetkých výkazov 100 EUR  
 Tlač/Kopia čb dokumentu (cena za jednu stranu) 0,05 EUR  
 Spracovanie nepripravených dokladov ( triedenie. kopírovanie, lepenie ...) 15 EUR/hod  
 Spracovanie vnútropodnikových smerníc 20 EUR/hod  
   

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info