Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy a personalistika zahŕňa:

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • spracovanie miezd z zmysle dochádzky
 • výhotovenie mzdových listov a výplatných listín
 • vyhotovenie rekapitulácie miezd
 • výpočet PN
 • odvod dane a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie výkazov pre daňový úrad zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • spracovanie prehľadu o zrazených preddavkoch pre daňový úrad
 • ročné zúčtovanie preddavkov pre daň z príjmov zo závislej činnosti
 • vyhotovenie zápočtového listu a potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia 

Cenník - Mzdy a personalistika

Cena za jedného zamestnanca  alebo dohodára je 8 EUR bez DPH mesačne a zahŕňa komplexné spracovanie mzdovej agendy uvedenej vyššie.

Prihlásenie